Asbestattest verplicht bij verkoop en schenking

Asbestattest bij verkoop woning
Vorig decennium werd kwistig met asbest gewerkt.
Je zag het overal. Wie kent niet de golfplaten in asbest die bijna op elk dak lagen.
Op allerlei manieren werd het in bouwmaterialen verwerkt.
Niemand wist toen dat asbest ongezond was of geen haan die er naar kraaide.

Op heden is algemeen bekend dat asbest toch wel heel wat gezondheidsrisico's met zich kan meebrengen.
Het gebruik van asbest is dan ook al verboden sinds 2001.
Oudere huizen zitten helaas nog vol met asbest.
Niet altijd met het blote oog waarneembaar maar het is vaak verwerkt in materialen waarvan je het niet verwacht.

De overheid wil nu asbest weren uit onze samenleving.
Daarom is het vanaf 23 november 2022 verplicht om bij de verkoop of schenking van een woning een asbestattest voor te leggen.
Op die manier wil de Vlaamse regering asbest inventariseren, renovaties veiliger laten verlopen en iedereen stimuleren om asbest te verwijderen.

Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022

Is jouw woning gebouwd vóór 2011 en wil je het verkopen of schenken na 23 november 2022?
Dan heb je een asbestattest nodig dat opgemaakt is door een erkend asbestdeskundige.

Heb je een koper gevonden voor jouw pand?
Dan zal de informatie uit het attest opgenomen worden in het compromis en de notariële akte. Dit is louter informatief naar de koper toe.
Hij is zodoende op de hoogte van waar asbesthoudende materialen zich bevinden, in welke staat het asbest is en hoe hij het veilig kan (laten) verwijderen.
Aan hem dan om te beslissen of hij stappen zal ondernemen om dat asbest ook daadwerkelijk te verwijderen.

Asbestattest bij verhuring

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een pand - gebouwd vóór 2001 - een asbestattest bezitten.
Ook al is hij niet van plan om te verkopen.
Vanaf 2032 moet ook een verhuurder het attest voorleggen aan de huurder.

Verwijderen van asbest

Welke materialen kunnen asbesthoudend zijn?

Het Actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse regering ligt aan de basis van de verplichting van het asbestattest.
De opzet van het actieplan is om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.

Op heden telt Vlaanderen 2,8 miljoen woningen waar asbest in terug te vinden is.
Het zou gaan om ruim 865.000 ton asbest. Asbest zat - vóór 2021 - in zowat 3.500 toepassingen.

We denken onmiddellijk aan de asbest golfplaten maar dat is maar het topje van de ijsberg.
Wist je dat asbest ook zit in kasten, vinylvloeren, afvoergoten, lambriseringen, vensterbanken, isolatie en valse plafonds?
En het zit nog in zoveel meer....

Dus dateert jouw woning uit het vorige decennium?
Dan mag je er prat op gaan dat er ergens wel asbest verscholen zit.

Wat is de inhoud van een asbestattest?

In het asbestattest vind je een aantal belangrijke zaken terug.

Allereerst is er het overzicht van alle asbesthoudende materialen in de woning.
Verder krijg je advies over hoe je met die materialen moet omgaan.
Er wordt ook beschreven in welke staat het asbest zich bevindt.
En tot slot kan je lezen of het asbestmateriaal in zijn huidige staat gezondheidsrisico's met zich meebrengt.


Het doel van de overheid is om eigenaars te informeren over hoe ze op een veilige manier met asbest kunnen omgaan.
Dit is van belang bij kapotte materialen waarbij asbest vrij kan komen in de lucht.
Maar het belangrijkste is om gezondheidsproblemen te vermijden bij renovatiewerken.
Kappen en breken van asbesthoudend materiaal kan een aanzienlijke hoeveelheid asbest in de lucht verspreiden.
Bij inademen kan dit ernstige gevolgen voor de gezondheid met zich meebrengen. Asbest is namelijk kankerverwekkend.

Maar dit mag niet afschrikken want de Vlaamse overheid wil nu net de eigenaars stimuleren om asbest uit hun woning te verwijderen.
Maar dan op een medisch verantwoorde manier.

Asbestdeskundige

Waar kan ik terecht voor een asbestattest?

Een asbestattest wordt opgemaakt door een gecertifieerd asbestdeskundige. Enkel hij of zij is hiervoor bevoegd.
De deskundige heeft hiervoor een verplichte opleiding gevolg alsook een examen afgelegd bij de OVAM
OVAM staat voor Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij.

Voor de opmaak van het attest komt hij of zij ter plekke.
Er wordt dan een grondige visuele inspectie uitgevoerd.
Ben je in het bezit van documenten over de gebruikte bouwmaterialen dan kan je die best voorleggen aan de deskundige.
De mogelijkheid bestaat dat de asbestdeskundige één of meerdere stalen zal nemen om zijn oordeel te staven.

In alle regio's van het land vind je wel een aantal asbestdeskundigen.
Vraag bij een aantal een offerte want de prijzen kunnen sterk verschillen.
Vraag ook of de asbeststalen inbegrepen zijn in de prijs.

GEEPROJECT adviseert asbestproject.be als deskundige.
Ervaring leert ons dat zij attesten leveren aan de scherpste prijzen.
Zij werken uiterst professioneel en geven een optimale service.

Wat als er zich asbest in mijn woning bevindt?

Je bent niet verplicht om risicoloze asbesthoudende materialen te verwijderen voordat je de woning effectief verkoopt.

Duiken er in het attest toch gezondheidsrisico's op dan kan je best - voor je eigen veiligheid - overwegen om het asbest te laten verwijderen of vervangen.

Dit kost uiteraard geld.
Maar je kan daarbij rekenen op allerlei initiatieven van lokale gemeentebesturen.
Zij staan je bij met financiële en praktische hulp.
Verwijderd asbest dat veilig is verpakt wordt gratis opgehaald. Dit is uiteraard beperkt in volume en gewicht. De meeste containerparken bieden vaak ook een voordelige regeling aan.
En misschien kan je bij je stad of gemeente ook terecht voor een groepsaankoop om asbesthoudende daken te vervangen.

Klik hier om te weten wat jouw stad of gemeente exact aanbiedt.

Voor dakisolatie en buitenmuurisolatie krijg je ook een verhoging van het premiebedrag van Fluvius.

GEEPROJECT raadt asbestattack.be aan voor het verwijderen van asbest.
Zij hebben een ervaren team dat asbest op een professionele en veilige manier verwijdert en dat aan de scherpste prijzen.

Categorie: Aan- en verkoop van panden